راه اندازی چند بازی جدید در مجموعه تفریحی پارس سافاری کیش

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

با توجه به استقبال گسترده گردشگران از مجموعه تفریحی پارس سافاری کیش بزودی چند بازی جدید به این مجموعه اضافه خواهد شد . این بازی ها شامل بانجی جامپینگ ، باگی و پیست جدید آر سی خواهد بود.

به گفته مدیر عامل و  یکی از دو سرمایه گذار این مجموعه تا سال آینده چند آپشن جدید برای اولین بار در ایران در این مجموعه راه اندازی خواهد شد . آقای مهندس قرصی عنبران  به عناوین این بازی ها اشاره ای نکرد.