خبرگزاری ایرنا : سافاری کیش، عرصه ای برای فراموشی آن سوی آب

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

در حالی ارز مسافران ایرانی ها را در سافاری دبی به جیب می زنند که یک مجموعه سافاری در جزیره کیش امکانات کامل تری نسبت به دبی برای تفریح و هیجان دارد.
محمد 19 ساله گردشگری از تهران که تازه از رکاب لندکروزر سافاری پایین آمده، می گوید: شدت هیجان سافاری در حدی است که فرصت جیغ زدن یا ابراز احساسات ندارید.

سیما 35 ساله گردشگری از تبریز که سافاری دبی را نیز دیده است، بر این باور است که مزیت سافاری کیش نسبت به دبی در این است که فراز و نشیب تپه های کیش ساخته بشر هستند و شیب آنها هیجان بیشتری دارد.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره مجموعه ورزشی، تفریحی، توریستی سافاری این موضوع را تایید می کند و می گوید: در جزیره کیش به خاطر نبودن عوارض و ناهمواری های طبیعی، تپه های سافاری را با طراحی شیب های هیجان انگیز با صرف هزینه های زیاد ایجاد کرده ایم.

علیرضا قرصی عنبران می افزاید: سافاری خودرو یکی از هفت گزینه تفریح در این مجموعه است و در تلاش هستیم 20 تفریح مختلف را به طور یکجا در این مجموعه گردآوریم تا مجموعه ای منحصر به فرد در جهان داشته باشیم.