احداث سالن سرپوشیده ورزشی ( دارت ، تیر و کمان ، تفنگ بادی ) در سافاری کیش

شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۳

احداث سالن سرپوشیده ورزشی شامل بازی های دارت ، تیر و کمان ، تفنگ بادی ، بیلیارد و ...