بازهم افتخاری دیگر در مجموعه بزرگ سافاری : قرار گرفتن سایت سافاری در بین 1000 سایت برتر ایران

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

پارس سافاری کیش  افتخار این را دارد با توجه به استقبال گردشگران عزیز در بین 1000 سایت برتر ایران قرار گرفته است . ما با شما هستیم هر ان کجا که نامی از نوآوری  و ابتکار باشد .