آغاز به کار باشگاه مشترکین سافاری در آینده نزدیک

پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

 

براساس سیاست کلی مجموعه تفریحی سافاری که احترام به مشتری یا مشتری مداری در راس آن میباشد به زودی باشگاه مشترکین سافاری آغاز به کار خواهد کرد , میهمانان بر اساس عضویت در این باشگاه از مزایای ویژه ای برخوردار خواهند شد .