آفر ویژه پاییزه سافاری برای دانشجویان کیشوند

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

 

دانشجویان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر به کانترهای فروش سطح جزیره  و دفتر سافاری مراجعه فرمایند  .