زیبا سازی در سافاری برای آغاز سال 1396

جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

 

طرح زیباسازی فضای سافاری که از چندین ماه پیش آغاز شده بود رو به اتمام است و کلیه تغییرات برای راحتی گردشگران عزیز تعبیه و اجرا کرده است .