گسترش رستوران سافاری برای آغاز سال جدید

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

 

در اقدامی گسترده , طراحی و گسترش رستوران سافاری از بهمن ماه آغاز شده و به زودی افتتاح رستوران با فضای جدید برای آغاز سال جدید انجام خواهد گرفت .