عصر لیران-بهره برداری سه طرح عمرانی و گردشگری با حضور بقایی در کیش

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۲

حميد بقايي با اشاره به افتتاح سافاری (سایت ماشین و موتور سواري و شتر سواري ) گفت: بطورقطع سرمایه گذاری اينچنيني در صنعت گردشگری و حوزه ورزش، جذب بیشتر گردشگر و اشتغال زایی مفید و موثر را در پي خواهد داشت.

ادامه مطلب