سازمان منطقه آزاد کیش- بهره برداری و كلنگ زنی سه طرح عمرانی و گردشگری با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در كیش

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۲

بهره برداری و کلنگ زنی سه طرح عمرانی و گردشگری با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور در کیش

ادامه مطلب