تصویر عنوان صفحه

«بهترین سرگرمی های تفریحی کیش» 

 

       اوقات مفرح و شاد در غرفه های متنوع مجموعه بزرگ سافاری . در این مجموعه تفریحی و به منظور پر کردن اوقات فراغت بعضی افراد با هزینه بسیار پایین تعدادی بازی و سرگرمی بسیار جالب تدارک دیده شده است . بازی هایی نظیر پرتاب دارت به سمت اهداف بادکنکی - مینی بولینگ - پرتاب توپ به سمت اهداف شکستنی و...