تصویر عنوان صفحه

     با توجه به استقبال گسترده جوانان جهت فرا گرفتن فنون رانندگی حرفه ای آفرود کلاسهای آموزشی این رشته در مجموعه تفریحی سافاری تشکیل گردید و متقاضیان میتوانند پس از ثبت نام تحت نظر مربیان تراز اول کشور به تعلیم رانندگی آفرود با ماشینهای لندکروز پرداخته و قابلیت های رانندگی خود را به طرز چشم گیری افزایش دهند