تصویر عنوان صفحه

       آتلیه عکس مزرعه حیوانات سافاری:

       در آتلیه عکس مزرعه حیوانات فضایی صمیمی یک مزرعه  واقعی  طراحی  و  اجرا  گردیده است که گردشگران میتوانند در این لوکیشن با حیوانات خاص و بی خطر  نظیر  مار پینتون و  ایگوانا  عکس  یادگاری انداخته هیجان بغل کردن این حیوانات را تجربه نمایند تیم عکاسی حرفه ای سینمایی تمام لحظات شاد و هیجانی گردشگران را ثبت نموده و به آنان تقدیم می کنند .

«حامی مهربان و واقعی حیوانات باشیم»