تصویر عنوان صفحه

«هیجان و ادرنالین در تفریحات سافاری کیش »

       تور باگی :

       تور ماشین های باگی با هدف سیاحت در طبیعت بکر جزیره و بازدید از پوشش گیاهی و مناظر جذاب بهمراه آهوان آزاد راه اندازی شد ه است . در این تور افراد سوار بر  ماشین های دو نفره  بصورت گروهی با راه نمایی لیدر از مسیرهای مشخص شده عبور نموده و از دیدن مناظر  طبیعی لذت خواهند برد . رانندگی با این ماشین ها  ویژه  مسیر های شنی , خاص و ناهموار  بوده که  حرکت  در  این مسیرها بسیار جذاب خواهد بود . زمان اجرای این تور 15 تا 20 بودخ و  در  این  زمان  افراد  گروه  از  مسیرهای زیبا و جذاب عبور نموده از مناظر دیدنی و آهوان آزاد جزیره دیدن می کنند و در قسمت های از مسیر با هماهنگی لیدر توقف نموده و عکس یادگاری میگیرند  لازم به ذکر  اینکه رانندگی با  این ماشین ها  نیاز به مهارت زیادی نداشته بسیار آسان است. ضمنا"در شروع  برگزاری  تور آموزش های اولیه ونکات ایمنی توسط رانندگان حرفه ای برای گردشگران  توضیح  داده  میشود  . در قسمت های  از مسیر توقف  کوتاهی داشته و عکس یادگاری گرفته خواهد شد . زمان این تور حدود 15 تا 20 دقیقه بوده و برای رانندگی  این ماشین ها  داشتن مهارت حداقل کفایت میکند .

 

پیمودن مسیری حدود 15 کیلومتر در بیابان جزیره بوسیله ماشین باگی  با ظرفیت 5 نفر اوج لذت صحرا نوردی بهمراه خانواده توسط راننده های متخصص .