ردیف نام پکیح    بازیهای موجود در پکیج                                 مبلغ تک آیتمی آزاد
۱ پکیج خانواده ورودی مجموعه- سافاری - موتور ۹۰ - پینت بال - ترامپولین  2.450.000
۲ پکیج طلایی ورودی مجموعه - سافاری - موتور ۹۰ - کارتینگ - شتر سواری  2.450.000
۳ پکیج آدرنالین وردی مجموعه - سافاری - موتور ۹۰ - بانجی شوتینگ - هرم وحشت 2.800.000
۴ پکیج ماه عسل -۲ نفره  ورودی مجموعه - سافاری - زورب بال  - باگی ۲۵۰ - ماشین کوبنده  6.200.000
۵ پکیج کودک ورودی مجموعه - موتور ۵۰ - بانجی ترامپولین - استوانه جادویی - ترامپولین 1.650.000
۶ پکیج نوجوان ورودی مجموعه - موتور ۹۰ - زورب بال - بانجی ترامپولین - ترامپولین 2.100.000