تصویر عنوان صفحه

       به منظور آسایش هر چه بیشتر میهمانان در جهت ارائه خدمات کامل و گسترده یک باب غرفه به سوپر مارکت نقلی و کوچک اختصاص یافته تا بتوانند مایحتاج میهمانان را در ساعات حضور در مجموعه سافاری تامین نماید .