یکی از یادگاری های مهم هر سفری عکسها و فیلم هایی است که در طول سفر تهیه میشوند و همه گردشگران  پس از برگشت از  سفر  با دیدن  این  عکس ها خاطرات  خوب  سفر را در  ذهن شان مرور میکنند , لذا بدین منظور عکاسهای حرفه ای در لوکیشن  مناسب  داخل  مجموعه تفریحی مستقر شده اند تا بتوانند لحظات شاد گردشگران را به ثبت برسانند .