تصویر عنوان صفحه

       این تفریح بسیار جذاب و هیجان انگیز طوری طراحی  شده که افراد  بایستی  از  نردبانی که بصورت نسبتا افقی با طناب و بدون تعادل تشکیل شده و به یک ستون به ارتفاع حدودا" چهار متری  متصل  شده صعود نمایند و برای ایمنی هر چه بیشتر زیر آن تشک بادی در نظر گرفته شده که افراد در  صورت  سقوط آسیب نمیبینند با توجه به لرزش و چرخش نردبان  سعود از آن بسیار مشکل بوده و فقط افراد بسیار چابک امکان صعود از آنرا خواهند داشت . در خاتمه افرادی که به بالاترین نقطه این نردبان رسیده و زنگ مخصوص را به صدا در می آورند جوایزی را به رسم یادبود دریافت میکنند . این بازی برای تماشاگران نیز بسیار جذاب بوده و از تماشای آن لذت میبرند .