تصویر عنوان صفحه

«ارزانترین تفریح با هیجان بالا»  

 

 

       ترامپولین  یا تشک های فنری وسیله ای است بسیار جالب برای سرگرمی تمامی گروه های  سنی  که بتوانند حرکات نمایشی را در حالت بدون وزنی یا  کم وزنی تجربه  نموده و تا  ارتفاع  بسیار زیاد جهش داشته باشند . این تفریح علی رغم ظاهر ساده بسیار جذاب بوه و تمرین با  آن  در مدت زمان  بیش  از ده دقیقه نیاز به آمادگی جسمانی نسبتا" بالایی دارد بطوری که افراد عادی بیش از ده دقیقه امکان تمرین با ترامپولین را ندارند و بطور معمول ده دقیقه تمرین با آن به اندازه  شصت  دقیقه پیاده روی تند کالری مصرف مینماید .

 

 

حداکثر وزن برای استفاده از این بازی 100 کیلوگرم – مناسب برای سنین 3 سال به بالا.

«ورزش ,تفریح ,سرگرمی»