تصویر عنوان صفحه

«تفریح بسیار مفرح توام با ترس و هیجان »

      تونل وحشت :

      بسیاری از افراد برای رسیدن به اوج هیجان آیتم های ترسناک را بیشتر انتخاب میکنند,هیجان ناشی از ترس باعث ترشح آدرنالین در بدن شده و به افراد سرخوشی موقتی دست میدهد ,  بدین  منظور تونل تنگ و تاریک با پیچ و خم های زیاد در زیر سازه ای هرمی شکل و  بر گرفته  از  اهرام  ثلاثه  مصر و تحت عنوان (هرم مومیایی) طراحی و اجرا گردید تا دوستداران هیجان ناشی از ترس بتوانند با عبور از این تونل هیجان بی نظیر را از آیتم های منحصر به فرد تجربه نمایند .